فقط کشتی کج ٬ فقط تریپل اچ


متن آهنگ ورود:


It's time to play the game.
Time to play the game!
Hahahahaha.

It's all about the game, and how you play it.
All about control, and if you can take it.
All about your debt, and if you can pay it.
It's all about pain, and who's gonna make it.

I am the game, you don't wanna play me.
I am control, no way you can change me.
I have heavy debts, no way you can pay me
I am the pain, and I know you can't take me.
Look over your shoulder, ready to run.
Like a cleveland pitch, from a smoking gun.
I am the game, and I make the rules.
So move on out, or you can die like a fool.
Try and figure out what my move's gonna be.
Come on over sucker, why don't you ask me.
Don't you forget there's a price you can pay.
'cause I am the game and I want to play.

It's time to play the game.
Time to play the game!

It's all about the game, and how you play it.
It's all about control, and if you can take it.
It's all about your debt, and if you can pay it.
It's all about the pain, and who's gonna make it.

I am the game, you don't wanna play me.
I am control, there's no way you can change me.
I am your debts, and no you can't pay me.
I am your pain, and I know you can't take me.

Play the game, your gonna be the same.
Your gonna change your name, your gonna die in flames.

Time to play the game!

It's time to play the game!
It's time to play the game!
It's time to play the game!

Time to play the game!

معنی

شاه رو ببین ، شاه شاهان
زانو بزن ، همه احترام بگذارید

تعظیم کنید برای ، تعظیم کنید برای شاه
تعظیم کنید برای ، تعظیم کنید برای شاه
شاه پوزخند میزنه وقتی که از روشنایی قدم میگذاره
جایی که خیانتکاران اسم و چهره خود را تباه شده می بینند
از بین تالار ها و اتاقها که غرق در خون هست
او پوزخند می زند و این نشانه خوبی هست
شاه سرش را گرفت ، شکسته و خونین رها کرد

تعظیم کنید برای ، تعظیم کنید برای شاه
تعظیم کنید برای ، تعظیم کنید برای شاه
تعظیم کنید برای ، تعظیم کنید برای شاه
اصلا شاه زندگی را رها کرد ، نمیشه گفت
شاه سر اونها [خیانتکاران] رو گرفت و اونها رو به جهنم فرستاد
صدای جیغ بلند اونها در محل مرگ اونها پیچید
مرگ اونها رسید وقتی که آخرین نفس خود را کشیدند
اونها [مردم] به شاه احترام گذاشتند ، شاه شاهان

تعظیم کنید برای ، تعظیم کنید برای شاه
تعظیم کنید برای ، تعظیم کنید برای شاه
تعظیم کنید برای ، تعظیم کنید برای شاه
در بین کثیفی و خباثت ، او باید کارش رو انجام بده
حالا ترس رو احساس میکنی ، این فقط یک چیز میتونه باشه

تعظیم کن ، تعظیم کن ، تعظیم کن ، تعظیم کن ، تعظیم کن برای .....
تعظیم کن ، تعظیم کن برای شاه
تعظیم کن ، تعظیم کن ، تعظیم کن ، تعظیم کن!
شاه اینجاست ، حالا ترس رو احساس میکنی
شاه شاهان

همه احترام بگذارید ، همه به شاه احترام بگذارید
زانو بزن ، زانو بزن برای شاه
شاه شاهان ..... این فقط یه دونه هست
نوشته شده در شنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1390ساعت 12:34 ب.ظ توسط مهرداد نظرات (0)


Design By : Pichak